Leyfiskerfi
Knattspyrna á Íslandi

Skilastaða leyfisgagna að morgni 23. febrúar

Gögn fimm félaga í pósti - Tvö félög skila síðar í vikunni

23.2.2010

Þegar þetta er ritað, að morgni 23. febrúar, getur leyfisstjórn staðfest móttöku fjárhagslegra leyfisgagna frá 17 félögum af 24.  Gögn frá fimm félögum fóru í póst á mánudag og ættu því að berast í dag eða á miðvikudag.  Tvö félög skila síðar í vikunni og eru því beitt dagsektum.

Þau félög sem settu gögnin í póst á mánudag, innan tímamarka, eru ÍA, ÍBV, Fjarðabyggð, Þór og KA.  Sýni póststimpillinn á sendingunni 22. febrúar teljast félögin hafa skilað innan settra tímamarka. 

Félögin tvö sem munu skila síðar í vikunni eru Fjölnir og Þróttur, sem mega þá búast við dagsektum samkvæmt greininni hér að neðan.

Fjárhagsgögnum fylgja fjölmargar staðfestingar, s.s. á því að engin vanskil séu við leikmenn, þjálfara og aðra starfsmenn, sem og við önnur knattspyrnufélög vegna félagaskipta.  Grunnskylda er þó að félög skili endurskoðuðum og staðfestum ársreikningi, með fullri áritun endurskoðanda.

Minnt er á neðangreint ákvæði í leyfisreglugerð.


b) Tímamörk ekki uppfyllt.

Ef leyfisumsækjandi uppfyllir ekki sett tímamörk um framlagningu leyfisgagna skal hann sæta viðurlögum.  Við ákvörðun þeirra skal taka mið af því hve alvarlegt brotið er.  Eftirfarandi viðurlögum er hægt að beita:

-  Viðvörun og sekt; við fyrsta brot skal beita dagsektum að upphæð kr 1.500 fyrir hvern dag sem líður þangað til viðeigandi gögnum hefur verið skilað, að hámarki kr 30.000.

-  Áminning og sekt; við ítrekað brot skal skal beita dagsektum að upphæð kr 3.000 fyrir hvern dag sem líður þangað til viðeigandi gögnum hefur verið skilað, að hámarki kr 60.000.

-  Stigatap; við alvarlegt og ítrekað brot er jafnframt heimilt að draga allt að 3 stig frá félaginu í deildarkeppninni.

          Ítrekunarkvöð fellur niður ef tímamörk hafa verið uppfyllt í 3 ár samfleytt.
Leyfiskerfi
Aðildarfélög
Aðildarfélög