Leyfiskerfi
Knattspyrnusamband Íslands

Aga- og úrskurðarnefnd hefur tekið fyrir mál vegna leyfisferlisins 2010

Leyfisráð vísaði fjórum málum til nefndarinnar

13.4.2010

Á fundum leyfisráðs 16. og 23. mars voru teknar fyrir umsóknir félaga um þátttökuleyfi í Pepsi-deild karla og 1. deild karla.  Við leyfisveitingu samþykkti leyfisráðið að vísa fjórum málum til aga- og úrskurðarnefndar til afgreiðslu.  Nefndin hefur nú tekið málin fyrir og úrskurðað samkvæmt 8. grein leyfisreglugerðarinnar.

Tveimur félögum, Haukum og Fylki, var veitt viðvörun (fyrsta brot) þar sem krafa um aðstoðarþjálfara meistaraflokks og menntun hans (grein 35 í leyfisreglugerð) var ekki uppfyllt.

Tvö félög voru beitt dagsektum vegna dráttar á skilum á fjárhagslegum gögnum.  Dagsektir eru kr. 1.500 á dag við fyrsta brot, að hámarki kr. 30.000.

Fjölni var veitt viðvörun og félagið jafnframt beitt dagsektum að upphæð alls kr. 16.500.- þar sem tímamörk um framlagningu gagna voru ekki virt.  Fjárhagslegum gögnum var skilað 11 dögum eftir að skilafrestur var liðinn.

Þrótti var veitt viðvörun og félagið jafnframt beitt dagsektum að upphæð alls kr. 30.000. (hámarkssekt)- þar sem tímamörk um framlagningu gagna voru ekki virt.  Fjárhagslegum gögnum var skilað 22 dögum eftir að skilafrestur var liðinn.


Úr grein 8 í leyfisreglugerð KSÍ:

e) Forsendur sem leiða til viðurlaga ef þær eru ekki uppfylltar.
Ef forsenda, sem er skilgreind þannig að það leiðir aðeins til viðurlaga ef
hún er ekki uppfyllt (sbr. greinar 16.2, 16.3 og 16.4), er ekki uppfyllt
skal taka mið af eftirfarandi viðurlögum:
- Fyrsta skipti, viðvörun.
- Annað skipti, áminning og sekt að upphæð allt að kr 25.000.
- Eftir það, áminning og sekt að upphæð allt að kr 50.000.
Ítrekunarkvöð fellur niður ef forsendan hefur verið uppfyllt í 2 ár
samfleytt.

b) Tímamörk ekki uppfyllt.
Ef leyfisumsækjandi uppfyllir ekki sett tímamörk um framlagningu
leyfisgagna skal hann sæta viðurlögum. Við ákvörðun þeirra skal taka
mið af því hve alvarlegt brotið er. Eftirfarandi viðurlögum er hægt að
beita:
- Viðvörun og sekt; við fyrsta brot skal beita dagsektum að upphæð kr
1.500 fyrir hvern dag sem líður þangað til viðeigandi gögnum hefur
verið skilað, að hámarki kr 30.000.
- Áminning og sekt; við ítrekað brot skal skal beita dagsektum að
upphæð kr 3.000 fyrir hvern dag sem líður þangað til viðeigandi
gögnum hefur verið skilað, að hámarki kr 60.000.
- Stigatap; við alvarlegt og ítrekað brot er jafnframt heimilt að draga
allt að 3 stig frá félaginu í deildarkeppninni.
Ítrekunarkvöð fellur niður ef tímamörk hafa verið uppfyllt í 3 ár
samfleytt.
Leyfiskerfi
Aðildarfélög
Aðildarfélög